Έλεγχος στεγανοποίησης σε πισίνες

Έλεγχος στεγανοποίησης σε πισίνες

Έλεγχος στεγανοποίησης σε πισίνες

Η στεγανοποίηση μιας πισίνας αποτελεί κρίσιμο στάδιο για τη διατήρηση της ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Ωστόσο, παρά τις προσεκτικές εγκαταστάσεις, ενίοτε προκύπτουν προβλήματα που μπορούν να απειλήσουν την ομαλή λειτουργία και τη διάρκεια ζωής της πισίνας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο θερμογραφικός έλεγχος αποτελεί έναν εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Παράλληλα, με τα κατάλληλα υγρασιόμετρα πραγματοποιούμε μετρήσεις -αν απαιτηθεί- και καταλήγουμε στη δημιουργία υδατογραφήματος.

Το υδατογράφημα, σε συνδυασμό με τα θερμογραφήματα, μας βοηθούν στην αποτύπωση της διασποράς της υγρασίας ώστε να βρεθεί -συνδυαστικά και με τις δύο μεθόδους- το σημείο μέγιστης συσσώρευσης, που, στις περισσότερες περιπτώσεις, συμπίπτει με το σημείο αρχής του προβλήματος.

Με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών και εξειδικευμένων γνώσεων, η Thermograph έχει αναδείξει τον θερμογραφικό έλεγχο ως την βέλτιστη πρακτική για κάθε ιδιοκτήτη πισίνας που επιθυμεί την απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία του εγκατεστημένου συστήματος.

Καλέστε μας για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία