Θερμογραφία: Τι είναι?

Σύστημα Θερμογραφικού Ελέγχου Thermograph

Θερμογραφία: Τι είναι?

Η Θερμογραφία είναι μία μη καταστρεπτική μέθοδος ελέγχου, με την οποία διερευνούμε και καταλήγουμε στοχευμένα στην επέμβαση που απαιτείται, στο προς εξέταση σύστημα.

Το βασικό  πλεονέκτημα του θερμογραφικού ελέγχου είναι ο ακριβής εντοπισμός της πηγής του προβλήματος στα κτίρια χωρίς να απαιτείται καμία απολύτως επέμβαση στα δομικά στοιχεία (χωρίς σκάψιμο στους τοίχους, σπάσιμο πλακιδίων κτλ).

Πραγματοποιείται με τη χρήση Θερμοκάμερας υπέρυθρης ακτινοβολίας, η οποία λαμβάνει την ακτινοβολία του εξεταζόμενου σώματος και παράγει μια θερμική εικόνα. Η θερμική εικόνα ονομάζεται «θερμογράφημα» και αναπαριστά το θερμικό αποτύπωμα του σώματος. Η ένταση της ακτινοβολίας εξαρτάται από την επιφανειακή θερμοκρασία και τα χαρακτηριστικά του σώματος. Μετά τη λήψη των θερμογραφημάτων, ακολουθεί η επεξεργασία τους στο κατάλληλο πρόγραμμα και εν συνεχεία η εξαγωγή συμπερασμάτων (Θερμογραφική αναφορά).

Με τη  Θερμογραφία  μπορεί ένας έμπειρος και πιστοποιημένος  θερμογράφος, με τον κατάλληλο εξοπλισμό, να προσδιορίσει και να απεικονίσει την κατανομή της θερμικής ροής της επιφάνειας ενός στοιχείου. Η επιφανειακή θερμοκρασία ενός δομικού στοιχείου, μεταβάλλεται ανάλογα με τις διαφοροποιήσεις των  θερμικών ιδιοτήτων των στοιχείων του εξωτερικού κελύφους του.

Συνεπώς, αποτυπώνοντας το θερμικό πρότυπο της επιφάνειας εξάγονται ασφαλή συμπεράσματα για την «συμπεριφορά» του προς εξέταση αντικειμένου.

Σύστημα Θερμογραφικού Ελέγχου Thermograph

Σύστημα θερμογραφικού Ελέγχου Τhermograph: Τι είναι?

Το «Σύστημα Θερμογραφικού Ελέγχου Thermograph» αντιπροσωπεύει την κορυφαία τεχνολογία στον τομέα της θερμογραφίας.

Αποτελεί ένα προϊόν που αναδεικνύει την πολυετή έρευνα και μελέτη πίσω από κάθε λεπτομέρεια, ενσωματώνοντας την εμπειρία μας στην ανάπτυξη ενός συστήματος που ξεπερνά τις προσδοκίες.

Το «Σύστημα Θερμογραφικού Ελέγχου Thermograph» δεν είναι απλώς μια εφαρμογή της θερμογραφίας. Είναι πολλά περισσότερα. Έχουμε εμπλουτίσει αυτό το σύστημα με μια πληθώρα συνοδευτικών εργαλείων, τα οποία επιτρέπουν την πιο ακριβή ανάλυση και αξιολόγηση των μετρήσεων. Και όλα αυτά γίνονται υπό την επίβλεψη έμπειρων θερμογράφων και μηχανικών, οι οποίοι διασφαλίζουν την ακρίβεια και την αξιοπιστία κάθε μέτρησης.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να ανακαλύψετε πώς η Thermograph μπορεί να ενισχύσει την εργασία σας και να σας οδηγήσει σε νέα επίπεδα απόδοσης, επιτυχίας και ευημερίας.

Να θυμάστε ότι… Ότι δε φαίνεται.. δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει!

Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει τον προσδιορισμό της αιτίας!

THERMOGRAPH

Εντοπισμός πηγής υγρασίας... η εξειδίκευσή μας!

Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει τον προσδιορισμό της αιτίας!

Το «Σύστημα Θερμογραφικού Ελέγχου Thermograph» αποτελεί μία πρωτοπόρο μέθοδο για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό κτιριακών προβλημάτων που, συνήθως, δε φαίνονται με γυμνό μάτι.

Η Thermograph ειδικεύεται, κυρίως, σε ελέγχους που αφορούν σε:

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

Themograph

Πάνω από 15 χρόνια Εμπειρίας στο χώρο

Να θυμάστε ότι… Ότι δε φαίνεται.. δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει!