Γιατί εμάς

THERMOGRAPH

Γιατί Εμάς

Η  Θερμογραφία είναι μία μη καταστρεπτική μέθοδος ελέγχου, με την οποία διερευνούμε και καταλήγουμε στοχευμένα στην επέμβαση που απαιτείται, στο προς εξέταση σύστημα.

Η Thermograph «βλέπει» και προ-«βλέπει» τα κτιριακά προβλήματα και την πηγή αυτών, ορατών ή μη… γιατί…

Όπου δε φτάνει το μάτι… φτάνει η Thermograph!

Η επαγγελματική εμπειρία / σταδιοδρομία του κάθε μέλους της ομάδας μας, συνεισφέρει στην ολιστική και πολυεπίπεδη προσέγγιση του εκάστοτε προβλήματος.

Η συνεχής επιμόρφωση της ομάδας μας (σεμινάρια, ημερίδες κτλ) αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της Thermograph.

Ο θερμογραφικός έλεγχος ακολουθεί τα πρότυπα τεκμηρίωσης του διεθνούς οίκου Θερμογραφίας, Infraspection Institute : Standard for Infrared Inspection of Building Envelopes, καθώς και τις πρακτικές πρότυπα και προδιαγραφές που δημοσιεύτηκαν από τους οίκους ASTM, NFPA και NETA. 

Η Thermograph διαθέτει πληθώρα εξειδικευμένων και πιστοποιημένων οργάνων και εργαλείων, για αξιόπιστες μετρήσεις ακριβείας για κάθε πρόβλημα που χρήζει «διερεύνησης».

Όλη η ομάδα της Thermograph παραμένει στην διάθεση σας πριν και μετά τον θερμογραφικό έλεγχο με συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Να θυμάστε ότι...
Ό,τι δε φαίνεται.. δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει!

THERMOGRAPH

Εντοπισμός πηγής υγρασίας: Η εξειδίκευσή μας!

Η επιλυση ενος προβληματος προϋποθετει τον προσδιορισμο της αιτιας!

Το «Σύστημα Θερμογραφικού Ελέγχου Thermograph» αποτελεί μία πρωτοπόρο μέθοδο για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό κτιριακών προβλημάτων που, συνήθως, δε φαίνονται με γυμνό μάτι.

Η Thermograph ειδικεύεται, κυρίως, σε ελέγχους που αφορούν σε: