Θερμογραφία

Θερμογραφικός έλεγχος εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά τον επανέλεγχο

Θερμογραφικός έλεγχος εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά τον επανέλεγχο

Αναρτήθηκε από ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ.GR

Κατόπιν της υπ’ Φ7.5/1816/88/27.02.2004 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 470/Β/5.03.2004) και μετά από μεταβατική περίοδο, τέθηκε σε πλήρη ισχύ από 05/03/2006 το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

Διαβάστε περισσότερα: Θερμογραφικός έλεγχος εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά τον επανέλεγχο

Θερμογραφία

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η θερμογραφία είναι μία μη καταστρεπτική μέθοδος. Πραγματοποιείται με τη χρήση θερμοκάμερας η οποία παράγει μια εικόνα που καταγράφει την ακτινοβολία της θερμοκρασίας. Η θερμική ακτινοβολία εξαρτάται από την επιφανειακή θερμοκρασία και μετατρέπεται σε θερμική εικόνα (θερμογράφημα). Η ένταση της ακτινοβολίας εξαρτάται από την επιφανειακή θερμοκρασία, τα χαρακτηριστικά της επιφανείας και τις κλιματικές συνθήκες.
Η
διαδικασία περιλαμβάνει και την ερμηνεία των θερμικών εικόνων (θερμογραφημάτων).
Με τη
θερμογραφία προσδιορίζουμε και απεικονίζουμε την κατανομή της θερμοκρασίας στο κέλυφος ενός κτιρίου.
Οι θερμοκρασίες στις επιφάνειες μίας κατασκευής, μεταβάλλονται ανάλογα με τις διαφοροποιήσεις των
θερμικών ιδιοτήτων των στοιχείων του εξωτερικού κελύφους του. Ετσι , ερευνώνται οι θερμικές ανωμαλίες που μπορεί να οφείλονται σε ανωμαλίες της θερμομόνωσης, την περιεχόμενη υγρασία και τη διαρροή αέρα, στα στοιχεία που αποτελούν το εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου.

Διαβάστε περισσότερα: Θερμογραφία