Εντοπισμός , ανίχνευση και αντιμετώπιση της υγρασίας

Αν στον χώρο μας εμφανιστεί υγρασία, πρέπει να είμαστε σίγουροι για την αιτία που την προκάλεσε. Μερικές φορές η υγρασία μπορεί να οφείλεται και σε παραπάνω από μία αιτίες, από διαφορετικούς λόγους που συνδυάζονται. Μόνο όταν βρούμε την αιτία μπορούμε να προχωρήσουμε σε επισκευή.

Τότε μόνον η κατάλληλη επισκευή θα φέρει οριστικά αποτελέσματα.

Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι μηχανικοί της Thermograph επισκέπτονται το κτίριό σας με τον κατάλληλο εξοπλισμό και ανιχνεύουν – εντοπίζουν την πορεία της υγρασίας. “Βλέπουν” υγρασίες που δε φαίνονται με γυμνό μάτι και βρίσκουν την πηγή της υγρασίας και των προβλημάτων σας.

Έλεγχος στεγανοποιήσεων

Με τη θερμογραφική μέθοδο, ένας έμπειρος χρήστης με τον κατάλληλο εξοπλισμό, μπορεί να ελέγξει την επάρκεια ή πιθανή αστοχία της στεγανοποίησης οποιασδήποτε επιφάνειας.

Η περιοχή εισόδου υγρασιών σε μια στεγανοποίηση, η οποία αστόχησε, δε γίνεται εύκολα αντιληπτή. Αυτό οφείλεται στο ότι η διαδρομή υγρασίας καλύπτεται από τη στεγανοποίηση, ενώ πιθανά θα μπορέσει να εκδηλωθεί μακριά από την έναρξή της, σε κάποιο αδύναμο σημείο.

Εικονα 16 Ελεγχοσ Στεγανοποιησεωνok Υπηρεσίες Θερμογραφίας
Εικονα 25 Εντοπισμοσ Υγρασιασok Υπηρεσίες Θερμογραφίας
Εικονα 15 Ελεγχοσ Στεγανοποιησεωνok 1 Υπηρεσίες Θερμογραφίας