Έλεγχος στεγανοποίησης σε πισίνες

Η Thermograph, με την εμπειρία της στην ανίχνευση-εντοπισμό υγρασίας και με τον σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει, έχει πολύ καλά αποτελέσματα στον εντοπισμό διαρροών σε πισίνες. Με τα κατάλληλα υγρασιόμετρα πραγματοποιούμε παράλληλες μετρήσεις -αν απαιτηθεί- και καταλήγουμε στη δημιουργία υδατογραφήματος. Το υδατογράφημα, σε συνδυασμό με τα θερμογραφήματα, μας βοηθούν στην αποτύπωση της διασποράς της υγρασίας ώστε να βρεθεί -συνδυαστικά και με τις δύο μεθόδους- το σημείο μέγιστης συσσώρευσης, που, στις περισσότερες περιπτώσεις, συμπίπτει με το σημείο αρχής του προβλήματος.

Υδατογράφημα

Υδατογραφημα Copy 1 Υπηρεσίες Θερμογραφίας

Εικονα 39 Διαρροη Σε Πισιναok Υπηρεσίες Θερμογραφίας
Εικονα 40 Διαρροη Σε Πισιναok Υπηρεσίες Θερμογραφίας