Έλεγχος λειτουργίας φωτοβολταϊκών στοιχείων

Η Thermograph μπορεί να ελέγξει τη λειτουργία και αποδοτικότητα των φωτοβολταϊκών συστοιχιών. Με τον θερμογραφικό έλεγχο των επιφανειών συλλογής ηλιακού φωτός, αποκαλύπτονται τα στοιχεία εκείνα που παρουσιάζουν υστέρηση στην απόδοσή τους ή και βλάβη. Η απόδοση ενός φωτοβολταϊκού πάνελ επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, με ανάλογες επιπτώσεις στην απόδοση της επένδυσης. Το γεγονός αυτό καθιστά τον έλεγχο της κατάστασης τής λειτουργίας του επιτακτικό. Με τακτικές θερμογραφήσεις, ελέγχουμε πλήρως την οικονομική απόδοση της επένδυσης και βελτιστοποιούμε τα αποτελέσματα παραγωγής ρεύματος – κέρδους.