Προληπτικός έλεγχος ηλεκτρικών ηλεκτρονικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Έλεγχος Ηλεκτρολογικών Πινάκων – Εγκαταστάσεων

Εικονα 14 Ελεγχοσ Ηλεκτρολογικωνok Υπηρεσίες Θερμογραφίας
Εικονα 13 Ελεγχοσ Ηλεκτρολογικων Υπηρεσίες Θερμογραφίας

Η καρδιά της λειτουργίας μιας επιχείρησης βρίσκεται στην ομαλή και απρόσκοπτη μεταφορά και διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος σε όλα τα σημεία που χρειάζεται. Η Thermograph πραγματοποιεί περιοδικούς και συστηματικούς ελέγχους στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων που συνεργάζονται μαζί μας, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία τους.

Έλεγχος Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Motors 1 Υπηρεσίες Θερμογραφίας
8 Υπηρεσίες Θερμογραφίας

Η Θερμογράφηση σωμάτων βασίζεται στην εξής αρχή: Όποιο σώμα βρίσκεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη του απολύτου μηδενός, εκπέμπει ποσό ακτινοβολίας ανάλογο με τη θερμοκρασία του.
Εκμεταλλευόμενοι αυτήν την αρχή, μπορούμε να ελέγξουμε και να προβλέψουμε βλάβες σε οποιαδήποτε μηχανή η οποία έχει περιστρεφόμενα μέρητα οποία μεταδίδουν κίνηση, σημεία ελεγχόμενης τριβής, σωληνώσεις ροής, θαλάμους συμπίεσης, κ.λπ.

Η συστηματική παρακολούθηση της κατανομής θερμοκρασιών και η καταγραφή τους, βοηθά στην ομαλή λειτουργία τόσο των μηχανών όσο και ολόκληρης της γραμμής παραγωγής, η οποία αποτελείται από πολλές μηχανές ή διαφορετικά κινούμενα μέρη.

Έλεγχος Ηλεκτρονικών κυκλωμάτων

Plaketa 2 Υπηρεσίες Θερμογραφίας
Plaketa 1 Υπηρεσίες Θερμογραφίας

Στα ηλεκτρονικά κυκλώματα, η εμφάνιση υπερθέρμανσης αποτελεί τον κυριότερο κίνδυνο για πιθανή βλάβη τους, αλλά και μείωση των επιδόσεών τους. Η θερμογράφηση συμβάλλει στον έγκαιρο εντοπισμό υπερθερμάνσεων κυκλωμάτων εν λειτουργία, σε σημεία όπου δεν είναι δυνατή η μέτρηση της θερμοκρασίας, γρήγορα και αποτελεσματικά.

Οι συστηματικοί θερμογραφικοί έλεγχοι, βοηθούν στον έλεγχο της διατήρησης αυτών των συνθηκών, στον εντοπισμό πιθανών απωλειών θερμικών ή ψυκτικών φορτίων, αλλά και στον έλεγχο λειτουργίας των Η/Υ, των UPS καθώς και των ηλεκτρικών διατάξεων προστασίας και παροχής ρεύματος.