Εφαρμογή θερμογραφίας στις ανακαινίσεις

Η υπέρυθρη θερμογράφηση, μας παρέχει τη δυνατότητα να ελέγξουμε αποτελεσματικά ένα κτίριο πριν ξεκινήσουμε μία ανακαίνιση. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εκτιμήσουμε την πραγματική κατάσταση του κτιρίου, ακόμη και σε σημεία ή επιφάνειες που δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι, υγρασίες κρυμμένες, θαμμένα καλώδια, ρωγμές που έχουν καλυφθεί επιφανειακά κ.λπ. Έτσι, αποφασίζουμε τις επεμβάσεις που θα πρέπει να κάνουμε προϋπολογίζοντας το τελικό κόστος τους. Η όλη διαδικασία του ελέγχου πραγματοποιείται σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας του κτιρίου και τα αποτελέσματα είναι άμεσα και σε πραγματικό χρόνο. Με τον διαγνωστικό έλεγχο των εγκαταστάσεων, επιτυγχάνουμε: – Εντοπισμό της υγρασίας και των θερμογεφυρών στο κτίριο και τη μείωση των κινδύνων που προκαλούν. – Εντοπισμό βλαβών στους ηλεκτρολογικούς πίνακες. – Εντοπισμό κρυφών καλωδιώσεων και σωληνώσεων. – Έλεγχο της λειτουργίας των κλιματιστικών – λεβητοστασίου – σωμάτων καλοριφέρ. – Έλεγχο θερμικών-ψυκτικών απωλειών από το κέλυφος (όψεις, οροφές, δάπεδα, κουφώματα και όλες τις εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου). – Έλεγχο κτιρίων για την επάρκεια της θερμο-υγρομόνωσής τους, εντοπισμό ελλιπούς μόνωσης. – Έλεγχο ενδοδαπέδιας θέρμανσης για πιθανές διαρροές. – Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου και ηλεκτρονικής ταυτότητας, σχετικά με τη συμπεριφορά του κτιρίου και των εγκαταστάσεών του. – Πρόβλεψη των βλαβών και προγραμματισμό των επισκευών. – Μείωση κόστους και ενέργειας, βελτίωση ενεργειακής αποτίμησης.