Εργασίες αποκατάστασης προβλημάτων υγρασίας, στεγανοποίησης, θερμομόνωσης

Με μηχανικούς, τεχνίτες και συνεργεία υψηλής εξειδίκευσης και μεγάλης εμπειρίας φροντίζουμε για την αποκατάσταση των προβλημάτων στα κτίρια. Ο μεγάλος αριθμός των έργων που έχουμε ολοκληρώσει, εγγυάται την υλοποίηση κάθε απλού ή σύνθετου έργου, σε εύθετους χρόνους και  τον οικονομικότερο τρόπο επισκευής.