Απώλειες θερμότητας – ελλιπής θερμομόνωση

Οι πιστοποιημένοι Θερμογράφοι-Μηχανικοί της Thermograph, με την πολυετή πείρα τους στο πεδίο μετρήσεων και ελέγχων, παρέχουν  αξιόπιστες υπηρεσίες, όπως:

– Προσδιορισμός επιφανειών που παρουσιάζουν ενδείξεις ελλιπούς ή ανεπαρκούς μόνωσης, στο κτίριο.

– Υπολογισμός με την υπηρεσία Ufactor του απαιτούμενου πάχους και είδους θερμομόνωσης, πετυχαίνοντας την καλύτερη σχέση κόστους-απόδοσης.

– Πρόταση ενδεδειγμένης λύσης θερμομόνωσης – στεγανοποίησης.

– Αποκατάσταση του προβλήματος (μετρήσεις έχουν δείξει ότι η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να μειωθεί με επεμβάσεις έως και 40%).

– Έλεγχος ποιότητας – απόδοσης θερμομόνωσης πριν την παράδοση του έργου.

Μία σωστή θερμομόνωση δημιουργεί άνετο περιβάλλον μέσα στο σπίτι, μείωση κόστους εξοπλισμού και λειτουργίας του, αποφυγή βλαβών στα δομικά στοιχεία, αύξηση του χρόνου ζωής του σπιτιού και προστιθέμενη αξία.

Η ελλιπής και ανεπαρκής θερμομόνωση, δημιουργεί δυσχερείς έως ακατάλληλες και ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης. Επιπλέον, προκαλεί υπερκατανάλωση ενέργειας, που είναι ένα διαρκές -για την τσέπη μας και το περιβάλλον- έγκλημα.

Για να επιλύσουμε το σοβαρό πρόβλημα των θερμικών απωλειών χρησιμοποιούμε το υπολογιστικό εργαλείο Ufactor.

Με το Ufactor μπορούμε να προσδιορίσουμε το ελάχιστο πάχος και είδος απαιτούμενης θερμομόνωσης, ώστε να κερδίσουμε τα μέγιστα οφέλη με το ελάχιστο κόστος.