Πιστοποίηση

Η Themograph πλαισιώνεται από μηχανικούς πιστοποιημένους από το σημαντικότερο Ινστιτούτο Θερμογράφησης, το Infraspection Institute, USA.

Η πολυετής ενασχόληση στο πεδίο των ελέγχων, εύρεσης προτάσεων αντιμετώπισης των προβλημάτων αλλά κυρίως με την εφαρμογή τους, εξασφαλίζει την επιτυχία των προτάσεών μας.

Kostanths Diploma Υπηρεσίες Θερμογραφίας

Πιστοποιηση Μσ Υπηρεσίες Θερμογραφίας