Θερμικές απώλειες από κούφωμα

Aa0225011 2 Υπηρεσίες Θερμογραφίας
Απώλειες θερμότητας από παράθυρο… με τα μάτια της Thermograph!
(φώτο από θερμογράφηση οικίας στην Αρτέμιδα)