Όταν η πισίνα έχει διαρροή…

 

 Η THERMOGRAPH με την εμπειρία της στην ανίχνευση-εντοπισμό υγρασίας και με τον σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει  έχει πολύ καλά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των  διαρροών σε πισίνες.

Οι κάμερες υπέρυθρης ακτινοβολίας που χρησιμοποιούμε, συλλαμβάνουν τη θερμότητα που εκπέμπει ένα σώμα, ακριβώς όπως μια απλή κάμερα συλλαμβάνει το ορατό φως. Στις ασπρόμαυρες θερμικές φωτογραφίες το άσπρο ανταποκρίνεται στο θερμό και το μαύρο στο κρύο. Σε έγχρωμες θερμικές φωτογραφίες, η αντιστοιχία θερμοκρασιών-αποχρώσεων αποτυπώνονται στην μπάρα χρωμάτων, δίπλα ακριβώς από το θερμογράφημα.

Με τα κατάλληλα υγρασιόμετρα πραγματοποιούμε μετρήσεις και καταλήγουμε  στην δημιουργία υδατογράμματος . Το υδατόγραμμα (ή τα υδατογράμματα) σε συνδυασμό με τα θερμογραφήματα, μας βοηθούν στην αποτύπωση της διασποράς της υγρασίας ώστε να βρεθεί – συνδυαστικά και με τις δύο μεθόδους  το σημείο  μέγιστης συσσώρευσης που- στις περισσότερες περιπτώσεις- συμπίπτει με το σημείο αρχής του προβλήματος.

Σε πισίνα διαμερίσματος του Α΄ορόφου πού πραγματοποιήθηκε θερμογραφικός έλεγχος, για τον εντοπισμό προέλευσης διαρροών στα δομικά στοιχεία της,  οι υγρασίες παρουσιάζονται στο ταβάνι του υποκείμενου καταστήματος, το οποίο αποτελεί τον πυθμένα της πισίνας.

Στη θερμογράφηση του πυθμένα της πισίνας, αποτυπώθηκε πλήρως η διαδρομή του νερού, η οποία φαίνεται να ακολουθεί εκείνη των σωληνώσεων προσαγωγής και απαγωγής νερού πισίνας.

Το ένα από τα τέσσερα τοιχία της πισίνας βρίσκεται εντός του υποκείμενου καταστήματος σχηματίζοντας ένα πατάρι μέσα σε αυτό. Από αυτή τη θέση έγινε θερμογράφηση και υδατογράφηση της ελεύθερης αυτής επιφάνειας. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ισχυρή προσβολή υγρασίας και είσοδο νερού, στο άνω μέρος του τοιχίου, στην επαφή με τη πλάκα οροφής του καταστήματος.

Στο υδατογράφημα, οι περιοχές με ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις παρουσιάζουν την μέγιστη τιμή περιεκτικότητας υγρασίας. Η πιο επιβαρυμένη περιοχή εντοπίστηκε σε μία απόσταση από το κάθετο τοιχίο του κτιρίου, στα 150cm και σε ένα ύψος από τη πλάκα στα 35cm. Στον κάναβο, διαστάσεων στοιχείων 50cm χ 35cm, αποτυπώνεται χαρακτηριστικά τόσο η περιεκτικότητα όσο και η θέση της προσβολής.  

Από τον έλεγχο προκύπτει η θέση προσβολής των δομικών στοιχείων της πισίνας από υγρασία,  και διευκολύνεται η αποκατάσταση του προβλήματος, που έτσι, θα γίνει στοχευμένα , οικονομικά  και γρήγορα.

THERMOGRAPH