Βλάβες σε περιβάλλον υγρασίας


- Δημιουργεί ανθυγιεινές συνθήκες και καθιστά τον χώρο ακατοίκητο.

Η υγρασία μπορεί να προέρχεται από:
α) Το έδαφος
β) Την κατασκευή της οικοδομής
γ) Την βροχή
δ) Την συμπύκνωση υδρατμών.

ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΓΡΑΣΙΑ
Όταν υπάρχει υγρασία σε τοίχο του σπιτιού, εμφανίζονται τα φαινόμενα:
- Το νερό περνά από τον υγρό τοίχο στον αέρα του χώρου με την εξάτμιση.
- Ο τοίχος ψύχεται και πολλές φορές αρκετούς βαθμούς λόγω της συνεχούς εξατμίσεως.
- Οι εξωτερικοί περιμετρικοί τοίχοι ποτισμένοι από το βρόχινο νερό χάνουν την αντοχή τους απέναντι στην θερμότητα, όπως αν μειωνόταν το πάχος του κατά τα 2/3 ή ακόμη και το μισό.

Τα τρία φαινόμενα, συνυπάρχουν σε μέγιστο βαθμό στην τοιχοποιία, στα τούβλα, και στα αμμοκονιάματα που είναι τα πιο επικίνδυνα μέχρι να εξατμίσουν όλο το νερό που περιέχουν. Το πρώτο φαινόμενο - εκείνο του επιφανειακού υδρατμού, είναι το πρώτο που αισθάνονται τα πρόσωπα που κατοικούν σε ένα ανθυγιεινό περιβάλλον.

Σε έναν πολύ υγρό τοίχο παρουσιάζεται η μέγιστη υγρασία μέχρι
τα 6cm περίπου από τον τοίχο,
Η επίδραση πέφτει στα 8
cm και παραμένει σταθερός μέχρι το κέντρο του δωματίου.

Συμπερασματικά:
α). Ο ακίνητος αέρας φθάνει στον κορεσμό με άμεση επαφή με τον υγρό τοίχο.
β). Το άμεσο καταστροφικό αποτέλεσμα του τοίχου στον αέρα σταματά σε μία απόσταση
6-8cm.

Ετσι μπορούμε να πούμε ότι όλες οι τοιχοποιίες που είναι υγρές είναι το ίδιο βλαβερές,
ανεξάρτητα ποια ήταν τα υλικά κατασκευής τους, και οποιοδήποτε
ήταν το ποσοστό του νερού, γιατί η υγροποίηση του τοίχου παρουσιάζει σε όλα τα σημεία τους υδρατμούς στην επιφάνεια. Έτσι, εξηγούνται αρκετές φορές ορισμένες μούχλες (πίσω από έναν πίνακα ή ένα έπιπλο που είναι τοποθετημένο στον τοίχο ). Είναι εμφανές ότι αν αφήσουμε ένα βιβλίο, ή ένα ζεύγάρι παπούτσια σε απόσταση 8cm από τον τοίχο, βρίσκουμε μέσα σε αυτά πολλές φορές υγρασία και πιθανώς μούχλα. Τέλος, μπορούμε να συνάγουμε ορισμένα αποτελέσματα για την μετάδοση της υγρασίας από τον τοίχο στον αέρα.
1) Έχουμε άμεσο αποτέλεσμα της υγρασίας έως μία απόσταση 6-8
cm από τον τοίχο, ακόμη και αν η σχετική υγρασία του τοίχου είναι χαμηλή.
2) Εάν ο χώρος είναι τελείως αποκλεισμένος από το εξωτερικό περιβάλλον μετά από λίγο καιρό η υγρασία του τοίχου θα προκαλέσει θεαματικά αποτελέσματα, που θα ήταν σαν οι τοίχοι να ήταν εμποτισμένοι με νερό.
Για τη θεραπεία τους, πρέπει να αποφεύγονται οι νεκρές γωνίες, να αερίζεται συνεχώς ο χώρος, και να μην αερίζουμε προκαλώντας ισχυρά κεντρικά ρεύματα αέρα.
Σχετικά με την υγρασία, ένας χώρος θεωρείται υγιεινός όταν οι τοίχοι που τον περιβάλουν δεν είναι υγροί και –φυσικά- δεν είναι ψυχροί. Μπορούμε να καταλάβουμε ποια τεράστια επίδραση έχουν στο σπίτι (κατοικία) οι ζεστοί και οι κρύοι τοίχοι. Σ' αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να διαβεβαιωθούμε πλέον ποιος είναι τελικά " ο ψυχρός τοίχος ".
Η νέα μέθοδος πού εισάγουμε είναι να πραγματοποιήσουμε την μέτρηση των επιφανειακών θερμοκρασιών με γρήγορη διερεύνηση,
και σε μεγάλη κλίμακα επίσης με την χρήση θερμοκάμερας που επιτρέπει επίσης να μετράμε την θερμοκρασία και από απόσταση. Με την μέτρηση διαφόρων θερμικών απωλειών, σε πατώματα, τοίχους και οροφές, σε περιμετρικούς τοίχους και στον περιβάλλοντα του κτιρίου χώρο, μπορούμε πλέον να κρίνουμε με βεβαιότητα, τις συνθήκες των τοίχων που επιτρέπουν να γνωρίζουμε για την κατάσταση ενός χώρου, αλλά και στον δύσκολο τομέα της συντήρησης παλαιών κτιρίων και ειδικών κατασκευών όπως είναι οι τοιχογραφίες (ναοί).