Θερμομόνωση

Θερμομόνωση

Θερμικές απώλειες στα κτίρια

Θερμικές απώλειες στα κτίρια

Με τη θερμομόνωση επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα προστατευτικό περίβλημα που θα μειώνει την ανταλλαγή θερμότητας από και προς το εσωτερικό του. Το χειμώνα μειώνει το ρυθμό με τον οποίο η θερμότητα διαφεύγει από το κτίριο και το καλοκαίρι μειώνεται ο ρυθμός με τον οποίο η θερμότητα εισάγεται σ' αυτό.

Διαβάστε περισσότερα: Θερμικές απώλειες στα κτίρια