Μελέτη πολυκατοικίας


Έχουν γίνει δύο τύποι μελετών :
Η πρώτη (χάριν συντομίας «μόνωση τύπου Α - ελάχιστη») προτείνει τη μόνωση της ταράτσας,
την αλλαγή των κουφωμάτων σε θερμομονωτικά και του καυστήρα – λέβητα.
Η  δεύτερη,  (χάριν συντομίας «μόνωση τύπου Β - μέγιστη») προτείνει την μόνωση της ταράτσας, την αλλαγή των κουφωμάτων σε θερμομονωτικά και του καυστήρα – λέβητα όπως στην πρώτη περίπτωση, αλλά και τη μόνωση της εξωτερικής τοιχοποιίας και των άλλων στοιχείων του κελύφους που πρέπει να μονωθούν (δάπεδα σε έδαφος, οροφή πυλωτής, οροφή πάνω από υπόγειο που δεν θερμαίνεται).

Για την πολυκατοικία, έγιναν οι παραδοχές:

  • Εχει  4 ορόφους και πυλωτή
  • Η επιφάνεια του ορόφου είναι 109,12 τετρ. μέτρα
  • Η επιφάνεια της εισόδου είναι 9,30  τετρ. μέτρα
  • Η επιφάνεια του δώματος είναι 9,30 τετρ. μέτρα
  • Το ύψος του ορόφου είναι 3,0 μέτρα
  • Κατασκευάσθηκε πριν το 1980
  • Θερμαίνεται με δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης (χωρίς αυτονομία, κοινές ώρες θέρμανσης)
  • Οι όψεις της είναι ελεύθερες στο περιβάλλον (πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα δόμησης) με ισχυρή ανεμόπτωση
  • Στις συνολικές θερμικές απώλειες συνυπολογίστηκαν οι θερμικές απώλειες λόγω αερισμού, οι θερμικές απώλειες λόγω της θέσης του ορόφου (α, β, γ ) και οι θερμικές απώλειες λόγω διακοπτόμενης λειτουργίας θέρμανσης.

Η πολυκατοικία μελετήθηκε και στις τρεις κλιματικές ζώνες (που καλύπτουν όλη την Ελλάδα):
1. Χωρίς μόνωση
2. Με μόνωση μόνο του δώματος (ταράτσας) και αλλαγή των
κουφωμάτων – καυστήρα – λέβητα (μόνωση τύπου Α –ελάχιστη)
3. Με πλήρη μόνωση  και αλλαγή των κουφωμάτων – καυστήρα – λέβητα
(μόνωση τύπου Β – μέγιστη)

 

 

Η μελέτη της πολυκατοικίας παρουσιάζει :
- Τις θερμικές απώλειες και την κατανάλωση πετρελαίου.
- Διαγράμματα επεξηγηματικά.

Πατήστε εδώ και επιλέξτε την πόλη - περιοχή που σας ενδιαφέρει για να ενημερωθείτε για τη μελέτη