Μελέτη μονοκατοικίας


Έχουν γίνει δύο τύποι μελετών :
Η πρώτη (χάριν συντομίας «μόνωση τύπου Α - ελάχιστη») προτείνει τη μόνωση της ταράτσας, την αλλαγή των κουφωμάτων σε θερμομονωτικά και του καυστήρα – λέβητα.
Η  δεύτερη (χάριν συντομίας «μόνωση τύπου Β - μέγιστη») προτείνει την μόνωση της ταράτσας, την αλλαγή των κουφωμάτων σε θερμομονωτικά και του καυστήρα – λέβητα όπως στην πρώτη περίπτωση, αλλά και τη μόνωση της εξωτερικής τοιχοποιίας και των άλλων στοιχείων του κελύφους που πρέπει να μονωθούν (δάπεδα σε έδαφος, οροφή πάνω από υπόγειο που δεν θερμαίνεται).


Για τη μονοκατοικία, έγιναν οι παραδοχές:

Είναι κατασκευασμένη πριν το 1980.

Βρίσκεται σε οικόπεδο με ελεύθερες στο περιβάλλον τις πλευρές του (πανταχόθεν ελεύθερη)

Το ύψος είναι 3 μ. και το εμβαδόν της μονοκατοικίας: 75,76 τετρ.μ.

Στις συνολικές θερμικές απώλειες συνυπολογίστηκαν οι θερμικές απώλειες λόγω αερισμού, και οι θερμικές απώλειες λόγω διακοπτόμενης λειτουργίας θέρμανσης.


Σύνολο  κατακόρυφων εξωτερικών επιφανειών  : 124,17 τετρ.μ.    (100%  )
Ανοίγματα (εξωτερ. παράθυρα – πόρτες)            : 19,15 τετρ.μ.      (15,4 % της εξωτερικής επιφανείας)
Εξωτερ. τοιχοποιία                                                 :  68,58 τετρ.μ.     (55,2 % της εξωτερικής επιφανείας)
Εξωτερικοί δοκοί                                                    :  20,70 τετρ.μ.     (16,7 % της εξωτερικής επιφανείας)
Εξωτερικές κολώνες                                               :   15,75 τετρ.μ.    (12,7 % της εξωτερικής επιφανείας)
Επιφάνεια κάτοψης                                                :   75,76 τετρ.μ.

Η μονοκατοικία μελετήθηκε και στις τρεις κλιματικές ζώνες (που καλύπτουν όλη την Ελλάδα):
1. Χωρίς μόνωση
2. Με μόνωση μόνο του δώματος (ταράτσας) και αλλαγή των
κουφωμάτων – καυστήρα – λέβητα (μόνωση τύπου Α –ελάχιστη)
3. Με πλήρη μόνωση  και αλλαγή των κουφωμάτων – καυστήρα – λέβητα
(μόνωση τύπου Β – μέγιστη)


Η μελέτη της μονοκατοικίας παρουσιάζει :
- Τις θερμικές απώλειες, και την κατανάλωση πετρελαίου.
- Διαγράμματα επεξηγηματικά.

Πατήστε εδώ και επιλέξτε την πόλη - περιοχή που σας ενδιαφέρει για να ενημερωθείτε για τη μελέτη