Μελέτες θερμομόνωσης

Υπολογίστε μόνοι σας τις απώλειες

Υπολογίστε μόνοι σας τις απώλειες

Μελέτη μονοκατοικίας

Μελέτη μονοκατοικίας

Το e-domisi.gr και το THERMOGRAPH.gr  παρουσιάζουν την ολοκληρωμένη  μελέτη θερμικών απωλειών μιας μονοκατοικίας.
Κρίνουμε ότι αυτή η μελέτη θα βοηθήσει τον καταναλωτή να κατανοήσει σε ποιο  βαθμό τον
συμφέρει  να αναβαθμίσει ενεργειακά το σπίτι του με θερμομόνωση και να αντικαταστήσει τα εξωτερικά κουφώματα με άλλα , θερμομονωτικά.

Διαβάστε περισσότερα: Μελέτη μονοκατοικίας

Μελέτη πολυκατοικίας

Μελέτη πολυκατοικίας

Το e-domisi.gr και το THERMOGRAPH.gr  παρουσιάζουν τη μελέτη θερμικών απωλειών
μιας πολυκατοικίας.
Κρίνουμε ότι αυτή η μελέτη θα βοηθήσει τον καταναλωτή να κατανοήσει σε ποιο  βαθμό τον
συμφέρει  να αναβαθμίσει ενεργειακά το σπίτι του με θερμομόνωση και να αντικαταστήσει τα εξωτερικά κουφώματα με άλλα , θερμομονωτικά.

Διαβάστε περισσότερα: Μελέτη πολυκατοικίας