Έλεγχος σε Κλιματιστικά - Σωληνώσεις

Έλεγχος σε Κλιματιστικά - Σωληνώσεις


Έλεγχος σε Κλιματιστικά - Σωληνώσεις


Με τη χρήση της θερμογραφίας, δόθηκαν οδηγίες ρύθμισης της ροής και ορθής κατανομής του ψυχρού αέρα του εικονιζόμενου κλιματιστικού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κακή απόδοσή του όπως εξάλλου απεικονίζεται και παραπάνω.

 


Έλεγχος αγωγών, μεταφοράς θερμών υγρών . Η εκτίμηση της κατάστασης των τοιχωμάτων των αγωγών με γυμνό μάτι είναι σχεδόν αδύνατη. Η χρήση της θερμογράφησης και σε αυτή την περίπτωση, είναι επιτακτική και αποτελεσματική.

 

Έλεγχος μόνωσης αγωγών, μεταφοράς θερμών ή ψυχρών υγρών. Ο εντοπισμός ανωμαλιών στην μόνωση σχεδόν αδύνατος, εφόσον η φθορά έχει συμβεί κάτω από την εξωτερική προστασία της θερμομόνωσης. Με την τακτική θερμογράφηση των σωληνώσεων, εντοπίσαμε την αστοχία, πριν λάβει διαστάσεις .