Έλεγχος σε Λεβητοστάσια - Καλοριφέρ

Έλεγχος σε Λεβητοστάσια - Καλοριφέρ


Έλεγχος σε Λεβητοστάσια - Καλοριφέρ

Καταγραφή θερμικών απωλειών, της πόρτας του λέβητα, λόγω ελλιπούς θερμομόνωσης του.


Ο έλεγχος απόδοσης των σωμάτων καλοριφέρ, με τη μέθοδο θερμογράφησης, ανέδειξε εκτός των άλλων και πρόβλημα λειτουργίας του διακόπτη του σώματος.

Ο διακόπτης ενώ περιστρεφόταν από το min στο max, εσωτερικά είχε κολλήσει με αποτέλεσμα να μην επιτρέπει την ικανοποιητική παροχέτευση νερού.


Αποτύπωση θερμοκρασιακής κατανομής στην επιφάνεια του σώματος καλοριφέρ, με την μέθοδο της θερμογραφίας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση περίπου το 1/3 της επιφάνειας του δεν αποδίδει το προσδοκόμενο.

THERMOGRAPH.GR