Φωτοβολταϊκά - Έλεγχος

Φωτοβολταϊκά - Έλεγχος

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η χρήση της θερμογραφίας εκτείνεται και στον έλεγχο λειτουργίας και αποδοτικότητας των φωτοβολταϊκών συστοιχειών. Με τον θερμογραφικό έλεγχο των επιφανειών συλογής ηλιακού φωτός, αποκαλύπτονται τα στοιχεία εκείνα τα οποία παρουσιάζουν υστέρηση στην απόδοσή τους ή και βλάβη. Ενα φωτοβολταϊκό πάνελ έχει σχετικά μικρή μέση ετήσια απόδοση (μεταξύ 10% και 13%) και το γεγονός αυτό καθιστά τον έλεγχο της κατάστασης λειτουργίας του επιτακτικό.

Με τακτικές λοιπόν, θερμογραφίσεις, ελέγχουμε πλήρως την οικονομική απόδοση της επένδυσης που κάναμε στις εγκαταστάσεις των φωτοβολταϊκών στοιχείων, και βελτιστοποιούμε τα αποτελέσματα παραγωγής ρεύματος – κέρδους.

Ύστερα από θερμογραφικό έλεγχο των παραπάνω φωτοβολταικών συστοιχιών , αποκαλύφθηκαν 3 πιθανά σημεία με χαμηλότερη απόδοση. Στο πίνακα φαίνεται επίσης η μεγαλύτερη μέση θερμοκρασία των συγκεκριμένων επιφανειών σε σύγκριση με την υπόλοιπη.

Ομοίως και σε αυτά τα δύο πάνελ. Σε γενικές γραμμές όμως η αποδοτικότητα κρίνεται πολύ ικανοποιητική.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα, σε αυτά τα πάνελ, παρουσιάζονται 3 σημεία με πρόβλημα λειτουργίας με άμεσο αντίκτυπο στην απόδοσή τους.

Παρατηρώντας τον πίνακα μετρήσεων βλέπουμε τις μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας από την μέση θερμοκρασία λειτουργίας της επιφάνειάς τους.