Έλεγχος Ηλεκτρολογικών Πινάκων - Εγκαταστάσεων

Έλεγχος Ηλεκτρολογικών Πινάκων - Εγκαταστάσεων

Έλεγχος Ηλεκτρολογικών Πινάκων - Εγκαταστάσεων

Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα σε φορτίο. Η όμοια θερμοκρασιακή αποτύπωση όλων των ασφαλειών και ρελέ, αποδεικνύει εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.


Εντοπισμός κρυφού καλωδίου, πίσω από γυψοσανίδα σε ταβάνι οικίας, με την χρήση θερμοκάμερας. Παρατηρήστε στην ίδια θερμογράφηση την θερμογέφυρα που σχηματίζεται στην ένωση του ταβανιού και του τοίχου


Γρήγορος και αποτελεσματικός έλεγχος υποσταθμού Υψηλής Τάσης της ΔΕΗ, εξ αποστάσεως. Γρήγορα και έγκυρα αποτελέσματα ελέγχου, με την χρήση θερμοκάμερας, για όλα τα συστήματα εν λειτουργία.


Η κεντρική ασφάλεια, της τριφασικής παροχής, ενώ φορτίζονται με την ίδια ισχύ και οι τρεις, παρουσιάζει αυξημένη θερμοκρασία λειτουργίας, λόγω κακής επαφής και της δημιουργίας ηλεκτρικού τόξου. Η λειτουργία της θα διακόπτονταν απρόβλεπτα, εάν δεν είχε εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί το πρόβλημα έγκαιρα.


Έλεγχος σε πίνακα υψηλής τάσης, εγκατεστημένος σε εργοστάσιο παραγωγής σωλήνων στη Θήβα, ανέδειξε πρόβλημα λειτουργίας σε πυκνωτή, λόγω κακής κατασκευής του.

 

THERMOGRAPH.GR