Έλεγχος Ηλεκτρονικών Πλακετών - Computer Room

Έλεγχος Ηλεκτρονικών Πλακετών - Computer Room

Έλεγχος Ηλεκτρονικών Πλακετών - Computer Room

Στα κυκλώματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, η εμφάνιση υπερθέρμανσης αποτελεί το νούμερο ένα κίνδυνο για την πιθανή βλάβη τους, αλλά και την μείωση των επιδόσεών τους. Με την χρήση της θερμογράφησης πετυχαίνουμε έγκαιρο εντοπισμό υπερθερμάνσεων εν λειτουργία, σε σημεία όπου δεν είναι δυνατή η μέτρηση της θερμοκρασίας, γρήγορα και αποτελεσματικά.

Σε εταιρείες, όπου απαιτείται η ύπαρξη computer room (π.χ. τράπεζες, εμπορικές, μεταφορικές εταιρείες, τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί, νοσοκομεία κ.α) , μέσα σε αυτό βρίσκονται συγκεντρωμένοι όλοι οι Η/Υ και τα απαραίτητα παρελκόμενά τους. Η εύρυθμη λειτουργία τους εξαρτάται άμεσα από την διατήρηση σταθερής χαμηλής θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος χώρου, χειμώνα καλοκαίρι.

 

Συστηματικοί Θερμογραφικοί έλεγχοι, βοηθούν στον έλεγχο της διατήρησης αυτών των συνθηκών, στον εντοπισμό τυχόν απωλειών θερμικών ή ψυκτικών φορτίων, αλλά και στον έλεγχο λειτουργίας των Η/Υ ,των UPS αλλά και των ηλεκτρικών διατάξεων προστασίας και παροχής ρεύματος.

 


Ανάδειξη προβλήματος σε σύνδεση συστοιχείας μπαταριών
UPS

Ανάδειξη προβλήματος σε επαφή μετασχηματιστή

THERMOGRAPH.GR