Απώλειες από Κουφώματα

Τα εξωτερικά κουφώματα είναι τα στοιχεία του κτιρίου που το βοηθούν να επικοινωνεί με το περιβάλλον, ώστε να ρυθμίζονται οι εσωτερικές συνθήκες άνεσης (θερμοκρασία εσωτερικών χώρων, ποιότητα αέρα, υγρασία, αερισμός ,φωτισμός) και να υπάρχει και η απαραίτητη οπτική επικοινωνία.
Παράλληλα, τα κουφώματα είναι σημαντικά στοιχεία που προσδίδουν στην αισθητική και -ενίοτε- διαμορφώνουν σημαντικά την μορφή του κτιρίου.
Είναι αυτονόητο ότι τα κουφώματα επηρεάζουν σημαντικά και ενδέχεται να καθορίσουν την ενεργειακή συμπεριφορά ενός κτιρίου.
Κουφώματα με μεγάλες επιφάνειες και χωρίς ιδιαίτερα θερμομονωτικές ιδιότητες δημιουργούν «μεγάλες τρύπες» από τις οποίες αποδίδεται στο ψυχρότερο περιβάλλον -τον χειμώνα- η θερμότητα του εσωτερικού του κτιρίου.
Αντίστροφα, το καλοκαίρι είτε η ζέστη του περιβάλλοντος εισέρχεται στο εσωτερικό του κτιρίου, είτε η ψύξη από τα
κλιματιστικά αποδίδεται στο περιβάλλον.

Η χρήση των συρόμενων παραθύρων, έχει καθιερωθεί πλέον τόσο στις οικίες όσο και στους επαγγελματικούς χώρους. Η τάση εφαρμογής μεγάλων ανοιγμάτων όμως, επιφέρει αύξηση θερμικών απωλειών του χώρου, από το τζάμι αλλά και από το πλαίσιο, καθώς και προβλήματα στεγανότητας . Κλασικό παράδειγμα ελλιπούς μόνωσης είναι η εμφάνιση υδρατμών στο πλαίσιο των συρομένων, η εμφάνιση θερμογεφυρών και η αίσθηση του κρύου ή ζεστού περιβάλλοντος κοντά στα κουφώματα. Η τοποθέτηση πλαισίων-κουφωμάτων αλουμινίου με θερμομονωτικές ικανότητες (Θερμοδιακοπτόμενα, με χρήση πολυαμιδίου μέσα στο προφίλ του πλαισίου), μας δίνει οριστική λύση στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων

Με την μέθοδο της θερμογράφησης μπορούμε να ελέγξουμε την συμπεριφορά των κουφωμάτων και να επέμβουμε όπου αυτό κριθεί απαραίτητο για την βελτίωση της απόδοσης τους.


 

Ανάδειξη του προβλήματος των θερμογεφυρών αλλά και των σημαντικών απωλειών από το πλαίσιο του κουφώματος, όπως αυτές καταγράφονται στην όψη του κτιρίου αλλά και στην εσωτερική πλευρά τους.

THERMOGRAPH.GR

Περισσότερα...