Η μόνωση και τα σύγχρονα (15ετίας) κτίρια


Μακρινή άποψη από σύγχρονες κατοικίες, στην Ανατολική Αττική , πανάκριβες, αλλά με ελλιπή μόνωση. Κατοικίες που καταναλώνουν πολύ περισσότερο πετρέλαιο και ρεύμα από όσο θα όφειλαν να καίνε. Κατοικίες  με ενοίκους υποψήφιους κάποια  στιγμή να βιώσουν τη δημιουργία μούχλας στο σπίτι τους.

Τυχαία παραδείγματα σύγχρονων πολυκατοικιών με παρόμοια προβλήματαΚατασκευή του 2007 με ανεπαρκέστατη μόνωσηΣχετικά με την ελλιπή μόνωση, παρατηρήσαμε ότι, οι τοιχοποιϊες -σε γενικές γραμμές- παρουσιάζουν ικανοποιητική αντίσταση στην διαφυγή θερμότητας, με προβληματικά σημεία τα σενάζ της τοιχοποιϊας που - σε πολλές περιπτώσεις - δεν μονώθηκαν και δημιουργούν θερμογέφυρες. Τα στοιχεία από μπετόν (κολώνες -δοκοί -τοιχία) συνήθως έχουν μόνωση, αλλά παρατηρείται ότι το θερμομονωτικό που έχει τοποθετηθεί δεν αρκεί για να προσφέρει μια ικανοποιητική θερμομόνωση.
Τυπικό παράδειγμα κολώνας-τοιχίου και δοκών με ελλιπή μόνωση. Οι εσωτερικές συνθήκες στο συγκεκριμένο  διαμέρισμα το καθιστούν –σχεδόν- ακατάλληλο για διαβίωση.
                           


Ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα που φαίνεται σχεδόν καθολικό στα κτίρια με πιλοτή είναι η ανεπαρκής θερμομόνωσή της. Υπάρχει η εσφαλμένη εντύπωση ότι η πιλοτή είναι προστατευμένη επιφάνεια από τους ανέμους και την παγωνιά.  Στην πραγματικότητα όμως, η πιλοτή επιβαρύνεται πολύ από τον άνεμο, γιατί ό άνεμος προσκρούοντας στο κτίριο, αναγκάζεται  να περάσει από το στενό της πιλοτής, από το οποίο περνάει με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, ψύχοντας την πλάκα της πιλοτής και αυξάνοντας τις απώλειές.
«Τρύπες»  απωλειών με έντονη ροή θερμότητας στην πιλοτή με ανεπαρκή θερμομόνωση.


Τι πρέπει και τι μπορεί να γίνει;

Η ελλιπής και ανεπαρκής θερμομόνωση  δημιουργεί δυσχερείς έως ακατάλληλες και ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης. Ακόμη, προκαλεί υπερκατανάλωση πετρελαίου και ρεύματος που είναι  ένα διαρκές –για την τσέπη μας και το περιβάλλον- έγκλημα


Η
thermograph έχει την δυνατότητα να:

-Μετρήσει τον χώρο και το κτίριο συνολικά που παρουσιάζει ενδείξεις ελλιπούς ή ανεπαρκούς μόνωσης.

-Να προσδιορίσει  -με την υπηρεσία της Ufactor -ακριβώς το πόσο ελλιπής είναι η μόνωση

-Να προτείνει την ενδεδειγμένη λύση

-Να αποκαταστήσει το πρόβλημα  (μετρήσεις έχουν δείξει ότι η κατανάλωση πετρελαίου μπορεί να μειωθεί με επεμβάσεις έως και 40%)

thermograph