Θερμογραφία & Ανακαινίσεις

Εφαρμογή θερμογραφίας στις ανακαινήσεις

 

Η υπέρυθρη θερμογράφηση , μας παρέχει τη δυνατότητα να ελέγξουμε αποτελεσματικά ένα κτίριο πριν ξεκινήσουμε μια ανακαίνιση. Με αυτό το τρόπο μπορούμε να εκτιμήσουμε την πραγματική κατάσταση του κτιρίου, ακόμη και σε σημεία ή επιφάνειες που δεν είναι ορατά σε γυμνό μάτι, υγρασίες κρυμένες, θαμένα καλώδια, ρωγμές που έχουν καλυφθεί επιφανειακά κλπ .Ετσι αποφασίζουμε τις επεμβάσεις που θα πρέπει να κάνουμε προϋπολογίζοντας το τελικό κόστος τους.

Η όλη διαδικασία του ελέγχου, πραγματοποιείται σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας του κτιρίου και τα αποτελέσματα είναι άμεσα και σε πραγματικό χρόνο.  

Με τον τακτικό διαγνωστικό έλεγχο των εγκαταστάσεών , επιτυγχάνουμε :